Cơ sở pháp lý:

 1. Quyết định 2874/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 của UBND TP.HCM về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thuộc khu B – Khu đô thị Tây Bắc;
 2. Quyết định số 30/QĐ-BQL ngày 11/10/2010 của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
 3. Công văn 73/BQL-QLDA ngày 28/3/2011 của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu đô thị Tây Bắc về thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật.

Qui mô:

Diện tích: 47,36 ha. Trong đó:

 • Đất nhóm nhà ở: 23,68 ha
 • Đất công trình dịch vụ đô thị: 3,8 ha
 • Đất công viên cây xanh - thể dục thể thao: 4,9 ha
 • Đất giao thông khu ở và sân bãi 12,7 ha
 • Đất giao thông đối ngoại: 2,2 ha

[+] Mật độ dân số dự kiến: 7.800 người
[+] Mật độ xây dựng chung cư toàn khu: ≤ 40%
[+] Tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng
[+] Các khu chức năng:

 • Nhà ở (liên kế vườn, biệt thự vườn, chung cư thấp tầng);
 • Trung tâm quản lý hành chính khu ở (kết hợp làm trung tâm sinh hoạt văn hoá);
 • Trung tâm thương mại dịch vụ,
 • Trung tâm y tế,
 • Khu công viên cây xanh.

Tổng vốn đầu tư: 3.911,017 tỷ đồng (Ba ngàn chín trăm mười một tỷ không trăm mười bảy triệu đồng)