Đất công nghiệp: 542,6423 ha trong đó:

 • Đất xây dựng nhà máy: 359,1597 ha bao gồm đất xây dựng sẵn sàng cho thuê: 309,8289ha và đất xí nghiệp hiện hữu giữ lại: 49,3308 ha
 • Đất kho tàng sân bãi: 18,2281ha
 • Đất khu hành chính dịch vụ: 18,3988 ha

Đất Khu công nghiệp

PHÂN KHU HIỆN HỮU THEO QUY HOẠCH

 • Khu A: 85. 0585
 • Khu B: 94.7039
 • Khu C: 99.9980
 • Khu D: 31.7127
 • Diện tích cho thuê tối thiểu: 10.000m2
 • Mật độ xây dựng tối đa trong các lô đất xây dựng công nghiệp là 70% và phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD; tầng cao tối thiểu và tối đa: 1 – 4 tầng
 • Qui Định về xây dựng trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung:

  1. Chỉ giới xây dựng:
  Trong Khu công nghiệp các lô đất có chỉ giới xây dựng lùi từ 6m đến 8m (tùy chiều rộng đường) so với ranh đất tiếp xúc với mặt đường giao thông.

  2. Qui chuẩn về xây dựng tường rào:
  Các nhà xưởng xây dựng đều thống nhất xây dựng theo một mẫu thiết kế chung về tường rào và cửa ra vào để đảm bảo tính mỹ quan cho tòan khu công nghiệp.
  Độ cao tường rào: 2,4 m
  ‒ Phía giáp mặt tiền đường: Hàng rào xây hở ( tường rào kết hợp với hoa sắt)
  ‒ Phía tiếp giáp các Doanh nghiệp khác: Xây tường đặc

  3. Khoảng cách xây dựng:
  Độ lùi công trình xây dựng nhà xưởng ( từ tường rào): ≥ 6m
  Riêng độ lùi mặt đường D2: ≥ 8m